Politika privatnosti

UVODNI DEO

Internet prodavnica https://www.kerbergames.com/ (u daljem tekstu: „Sajt“) odnosno KERBER GAMES d.o.o. Pančevo, sa sedištem na adresi: Gornjačka 11, 26000 Pančevo, matični broj: 21670774, PIB: 112420770, (u daljem tekstu: „Društvo“ ili „Rukovalac“ ili „Mi“) obrađuje lične podatke koji su prikupljeni u interakciji sa Vama i drugim posetiocima (prilikom Vaše registracije/otvaranja naloga i kontaktiranja) na Sajtu.

Prikupljanje i obrada ličnih podataka sprovodi se u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti („Službeni glasnik Republike Srbije“ br. 87/2018) (u daljem tekstu: „Zakon“), kao i sa Opštom Uredbom EU o zaštiti podataka o ličnosti (EU 2016/679) (u daljem tekstu: „GDPR“), kada je to primenljivo.

Društvo poštuje pravo na privatnost svojih onlajn posetilaca i prepoznaje značaj zaštite ličnih podataka prikupljenih o njima. U tom smislu, ustanovili smo procedure kojima omogućavamo da Vaši lični podaci budu obrađeni na odgovoran način.

Da bismo zaštitili privatnost svakog onlajn posetioca čije lične podatke prikupljamo, doneli smo i objavili smo ovu Politiku privatnosti koja definiše koje lične podatke prikupljamo, na koji način, za koju svrhu ih obrađujemo, kako ih štitimo, koliko dugo ih čuvamo, i na kraju, koja su Vaša prava u vezi sa ličnim podacima.

Mi cenimo Vašu privatnost i posebno vodimo računa o bezbednosti Vaših podataka o ličnosti. Društvo prikuplja i koristi Vaše podatke o ličnosti tokom korišćenja naših usluga, posete ili kupovine na našem Sajtu https://www.kerbergames.com/. Nastavkom korišćenja našeg Sajta i naših usluga, prema navedenom u nastavku, slažete se sa našom Politikom privatnosti i uslovima korišćenja, te dajete svoj pristanak na obradu Vaših podataka o ličnosti koje ostavljate odnosno dajete na Sajtu. Ukoliko imate dodatna pitanja možete ih u bilo kom trenutku proslediti e-mailom Društvu na we@kerbergames.com.

Generalno rečeno podaci o ličnosti su svi podaci koji se neposredno ili posredno odnose ili mogu da se odnose na Vas kao fizičko lice. Kao zakonski osnov koji uređuje zaštitu podataka i uslove za obradu Vaših ličnih podataka primenjujemo navedeni Zakon.

U slučaju da naš Sajt sadrži linkove ka drugim internet stranicama i kanalima društvenih mreža, molimo Vas da se adekvatno upoznate sa politikama privatnosti koje se nalaze na tim internet stranicama i načinom na koji ta lica obrađuju podatke o Vama. Imajte u vidu da Društvo nema nikakvu kontrolu nad sadržajem drugih internet stranica, te zbog toga ne možemo biti odgovorni za zaštitu Vaše privatnosti i Vaših podataka o ličnosti kada posećujete druge sajtove.

 

SADRŽAJ

 1. DEFINICIJE
 2. KO KONTROLIŠE PODATKE
 3. PODACI O LIČNOSTI KOJE PRIKUPLJAMO
  • Informacije o uređaju
  • Kontakt podaci
 4. KAKO KORISTIMO VAŠE PODATKE O LIČNOSTI?
 5. DELJENJE PODATAKA O LIČNOSTI
  • Profilisanje
 6. VAŠA PRAVA
 7. PERIOD ČUVANJA I ZADRŽAVANJE PODATAKA
 8. PRENOS LIČNIH PODATAKA U DRUGE DRŽAVE
 9. BEZBEDNOSNE MERE
 10. STUPANJE NA SNAGU I IZMENE
 11. KONTAKTIRAJTE NAS

 

DEFINICIJE

Podatak o ličnosti je svaki podatak koji se odnosi na fizičko lice čiji je identitet određen ili odrediv, neposredno ili posredno, posebno na osnovu oznake identiteta, kao što je ime i identifikacioni broj, podataka o lokaciji, identifikatora u elektronskim komunikacionim mrežama ili jednog, odnosno više obeležja njegovog fizičkog, fiziološkog, genetskog, mentalnog, ekonomskog, kulturnog i društvenog identiteta;

Obrada podataka o ličnosti je svaka radnja ili skup radnji koje se vrše automatizovano ili neautomatizovano sa podacima o ličnosti ili njihovim skupovima, kao što su prikupljanje, beleženje, razvrstavanje, grupisanje, odnosno strukturisanje, pohranjivanje, upodobljavanje ili menjanje, otkrivanje, uvid, upotreba, otkrivanje prenosom, odnosno dostavljanjem, umnožavanje, širenje ili na drugi način činjenje dostupnim, upoređivanje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje.

Osetljivi podaci odnose se na podatke koje se odnose na rasno ili etničko poreklo, političko mišljenje, verska ili filozofska uverenja, članstvo u sindikatima, zdravlje, seksualni život ili seksualnu orijentaciju, genetske informacije, krivični dosije i biometrijske podatke koji se koriste za svrha jedinstvene identifikacije.

Podatke o ličnosti lica mlađih od 18 godina ne prikupljamo. Ako utvrdimo da smo nenamerno prikupili podatke o ličnosti osobe mlađe od 18 godine, takvi podaci će odmah biti uklonjeni iz naše evidencije. Ukoliko ste mlađi od 18 godina, kontaktirajte nas preko roditelja ili staratelja jer ne možemo sakupljati i koristiti Vaše podatke o ličnosti bez izričite saglasnosti Vašeg roditelja ili staratelja.

KO KONTROLIŠE PODATKE

Internet prodavnica https://www.kerbergames.com/ je u vlasništvu Društva koje upravlja navedenom internet prodavnicom koju ste posetili, tako da je Društvo istovremeno i rukovalac i obrađivač ličnih podataka. Društvo određuje svrhu i način obrade Vaših ličnih podataka. Kada kupujete nešto u našoj onlajn prodavnici, kada kreirate nalog kod nas, ili zaključite ugovor sa nama, mi ćemo obraditi Vaše lične podatke u tu konkretnu svrhu. Takođe, možemo i da obradimo Vaše lične podatke ako npr. imate upit ili zahtev koji prethodi Vašoj odluci da sklopite ugovor sa nama.

U skladu sa svojom zakonskom obavezom, Društvo je pravno odgovorno za skladištenje i korišćenje (obradu) ličnih podataka.

U svakom slučaju, ukoliko imate pitanja ili zahteve u vezi sa obradom Vaših podataka o ličnosti molimo da nas kontaktirate na: we@kerbergames.com

Kontakt podaci:

KERBER GAMES d.o.o. Pančevo
Adresa poslovnog sedišta: Gornjačka 11, 26000 Pančevo
MB: 21670774; PIB: 112420770

Kontakt e-mail:  we@kerbergames.com

PODACI O LIČNOSTI KOJE PRIKUPLJAMO

Sve informacije koje Mi prikupljamo dobijamo direktno od Vas, kada naručite određene proizvode ili usluge, ili popunite određeni formular. Sve Vaše lične informacije tretiraju se kao strogo poverljive, a Društvo i/ili naši pouzdani partneri ih čuvaju na adekvatan način.

Društvo prikuplja nekoliko kategorija ličnih podataka, a u zavisnosti od konkretnog zahteva korisnika/kupaca.

Sve naše aktivnosti se zasnivaju na strogim etičkim principima i zakonskim zahtevima, i posvećeni smo zaštiti privatnosti svih posetilaca našeg Sajta. Iz ovog razloga, način na koji prikupljamo i skladištimo (obrađujemo) informacije, uključujući i lične podatke, zavisi od načina na koji se naš Sajt i sa njim povezane usluge koriste.

Mi ne prikupljamo nikakve osetljive podatke o Vama.

Lične podatke koje prikupljamo prilikom Vaše registracije na našem Sajtu (otvaranja naloga), kupovine naših proizvoda odnosno robe, kontaktiranja zbog različitih upita ili prijave na newsletter su:

 • ime i prezime (u slučaju registracije ili kontaktiranja zbog upita);
 • pol (u slučaju registracije ili kontaktiranja zbog upita);
 • adresa prebivališta (ulica, broj, grad, poštanski broj), odnosno adresa na koju je potrebno isporučiti robu (u slučaju registracije);
 • email adresa (u slučaju registracije, kontaktiranja zbog upita ili prijave na newsletter);
 • broj mobilnog telefona/broj fiksnog telefona (u slučaju registracije ili kontaktiranja zbog upita);
 • broj tekućeg računa (u slučaju povraćaja sredstava).

U daljem tekstu zajedno označeni kao „Lični podaci“.

Društvo prikuplja i obrađuje Lične podatke isključivo u sledeće svrhe:

 • otvaranja naloga na Sajtu;
 • obrade zahteva posetioca Sajta, odnosno radi zaključenja ugovora o prodaji robe;
 • isporuke robe i ispunjenja ugovora o prodaji robe;
 • povraćaja sredstava u slučaju vraćanja robe;
 • omogućavanja korisnicima/posetiocima Sajta da ostvare svoje pravo na podnošenje reklamacije na robu;
 • poštovanja pravnih obaveza Rukovaoca (Zakona o porezu na dodatu vrednosti i Zakona o računovodstvu);
 • odgovora na različite upite koje Društvo primi od Vas;
 • obaveštavanja i informisanja u cilju promocije i marketinga Društva (slanje newsletter-a, ponuda, akcija, vesti, promocija, poziva za događaje, učestvovanje u nagradnim igrama).

Vaši Lični podaci će biti tretirani kao poverljive informacije i Društvo će preduzeti odgovarajuće mere kako bi iste zaštitilo u skladu sa Zakonom. Pristup njima imaće samo lica koja, s obzirom na opis posla koji obavljaju, treba da budu upoznata sa Vašim Ličnim podacima i to samo u obimu koji je neophodan za obavljanje njihovih poslova.

Pravni osnov obrade Ličnih podatka

• Vaš pristanak

Vaši Lični podaci do kojih smo došli na osnovu Vašeg pristanka će se obrađivati i čuvati sve dok postoji Vaš pristanak, odnosno sve do eventualnog opoziva Vašeg pristanka. Pristanak za prikupljanje, obradu i korišćenje Vaših podataka možete opozvati u svakom trenutku slanjem elektronskog zahteva na mail adresu:  we@kerbergames.com

Opoziv pristanka ne utiče na dopuštenost obrade Ličnih podataka izvršenu na osnovu Vašeg pristanka pre opoziva.

Molimo Vas da imate u vidu da pristanak predstavlja pravni osnov za obradu Ličnih podataka samo u slučaju:

obaveštavanja i informisanja u cilju promocije i marketinga Društva (slanje newsletter-a, ponuda, akcija, vesti, promocija, poziva za događaje, učestvovanje u nagradnim igrama itd.); odgovora na različite upite koje Društvo primi od Vas.

Molimo Vas da imate u vidu da u slučaju opoziva Vašeg pristanka na obradu Ličnih podataka nećemo moći da odgovorimo na Vaš upit.

Lični podaci se po ovom osnovu obrađuju do opoziva Vašeg pristanka (rok čuvanja).

• Izvršenje ugovornih obaveza

Društvo prikuplja Lične podatke koji su mu neophodni za zaključenje i izvršenje ugovora sa Vama i za preduzimanje radnji pre zaključenja ugovora (ispunjenje predugovornih obaveza).

Da biste izvršili kupovinu robe potrebno je da se prethodno registrujete na Sajtu odnosno da otvorite svoj nalog. Drugačije ne može doći do zaključenja ugovora o prodaji robi. Lični podaci su u tom slučaju neophodni kako bismo mogli da zaključimo i izvršimo ugovor o kupovini robe.

Lični podaci se po ovom osnovu obrađuju trajno (rok čuvanja).

• Legitimni interes Društva

Društvo obrađuje Lične podatke u svrhu čuvanja legitimnih interesa Društva. Pod legitimnim interesima Društva naročito se podrazumeva anketiranje kupaca odnosno korisnika usluga u cilju poboljšanja proizvoda i usluga (pod uslovom da ste postali naš kupac odnosno da ste naš korisnik usluge).

• Poštovanje pravnih obaveza Društva

U onoj meri u kojoj je obrada Vaših Ličnih podataka nužna radi ispunjenja pravnih obaveza Društva, odnosno obaveza definisanih različitim zakonima, Društvo obrađuje Vaše lične podatke.

Lični podaci se po ovom osnovu obrađuju onoliko dugo koliko nalažu odredbe relevantnih zakona.

Podaci prikupljeni kroz Vašu interakciju sa Društvom

Na našem Sajtu mogu se koristiti razne tehnologije da bismo ih poboljšali i učinili jednostavnijim, efikasnijim i bezbednijim. Takve tehnologije mogu da dovedu do automatskog prikupljanja još nekih ličnih podataka. Primeri takvih tehnologija obuhvataju kolačiće, Flash kolačiće i web analitiku.

Podaci o putanji biranja

Kada posetite naš Sajt, podaci se šalju sa Vašeg pretraživača na naš server. Ovi podaci nam omogućuju da optimizujemo naše usluge i da poboljšamo Vaše iskustvo na našem Sajtu. Podatke automatski prikupljamo i skladištimo.

Možemo da prikupljamo informacije o Vašem računaru radi administracije sistema i da prenosimo zbirne informacije za potrebe interne marketinške analize. To su podaci o aktivnostima i obrascima pretraživanja naših korisnika (lični podaci) i mogu da obuhvate sledeće:

 • IP adresu posetioca
 • Datum i vreme posete
 • Referentnu URL adresu (sajt sa kojeg je posetilac upućen)
 • Posećene stranice i kretanje korisnika na našem veb-sajtu
 • Informacije o korišćenom pretraživaču (vrsta, verzija, operativni sistem, itd.)

INFORMACIJE O UREĐAJU 

Kada posetite naš Sajt, Mi automatski prikupljamo određene informacije o Vašem uređaju, uključivši informacije o Vašem web pretraživaču, IP adresi, vremenskoj zoni i pojedinim kolačićima koji su instalirani na Vašem uređaju. Dodatno, dok pretražujete Sajt, mi prikupljamo informacije o pojedinačnim web stranicama ili proizvodima koje pregledate, web sajtove ili ključnih reči putem kojih ste bili upućeni na naš Sajt, kao i informacije o tome na koji način koristite naš Sajt. 

Ove automatski prikupljene informacije nazivamo ‘Informacije o uređaju’.

Informacije o uređaju prikupljamo koristeći sledeće tehnologije:

“Kolačići” su datoteke sa podacima koje se postavljaju na Vaš uređaj ili računar i često sadrže anonimni jedinstveni identifikator. Za više informacija o kolačićima i kako ih onemogućiti posetite http://www.allaboutcookies.org. 

„Datoteke evidencije“ prate radnje koje se dešavaju na Sajtu i prikupljaju podatke uključujući Vašu IP adresu, tip pretraživača, dobavljača internet usluga, stranica za upućivanje/izlaz i oznake datuma/vremena.

„Veb svetionici“,„oznake“ i „pikseli“ su elektronske datoteke koje se koriste za beleženje informacija o tome kako pretražujete Sajt.

Dodatno, možemo prikupljati podatke od strane trećih lica uključivši:

 • Društvene mreže, kada nam date dozvolu da pristupimo Vašim podacima na jednoj ili više mreža putem našeg Sajta.
 • Dobavljače internet usluga, koji nam omogućavaju da odredimo lokaciju na osnovu Vaše IP adrese kako bismo prilagodili ponude i sadržaj Vašoj lokaciji.
 • Partnere, sa kojima u saradnji nudimo ko-brendirane usluge ili se bavimo zajedničkim marketinškim aktivnostima.
 • Partnere za oglašavanje koji postavljaju alatke za praćenje (npr. kolačiće) za prikupljanje informacija o Vašim aktivnostima.

KONTAKT PODACI

Kada stupite u kontakt sa Društvom ili koristite naše usluge, prikupljaćemo Vaše Lične podatke. U daljem tekstu ove podatke nazivamo i ‘Kontakt podacima’. Neki od načina na koje nam možete pružiti svoje Kontakt podatke su sledeći:

Kontaktirajte nas putem emaila, kontakt forme ili se pretplatite na naš newsletter i prikupićemo Vaše lične informacije (ime, email adresa, tekst poruke). Svrha prikupljanja podataka je obrada i odgovor na poslati zahtev za kontakt. Pojedinci koji nam proslede lične informacije, ili čije lične informacije smo pridobili od strane trećih lica, mogu primiti periodične e-mailove, newslettere i poruke od nas u vezi sa našim proizvodima, uslugama, popustima ili događajima koji mogu biti od interesovanja. U bilo kom trenutku možete odustati i otkazati primanje takvih obaveštenja putem naše kontakt forme na Sajtu ili klikom na Unsubscribe link (odjavu) koji se nalazi na dnu newslettera. 

Učestvovanje u anketama. Povremeno je moguće da Vas zamolimo za učešće u nekoj od naših anketa. Ukoliko odlučite da učestvujete, od Vas će se možda tražiti da prosledite određene informacije koje mogu uključivati Vaše lične informacije (ime, godine, pol, lokacija, hobiji, interesovanja, itd.).

Registracija i učešće u događajima ili konkursima. Povremeno, možemo Vas pozvati na neki od naših događaja. Svi lični podaci koje navedete mogu se koristiti za kontaktiranje Vas u vezi sa događajem za koji ste se registrovali. Postoji mogućnost da će ovi događaji biti snimljeni, što podrazumeva prikupljanje fotografija i video materijala. U takvim slučajevima bićete obavešteni unapred ili tokom perioda snimanja. Ovaj materijal možemo kasnije koristiti u marketinške i poslovne svrhe. Dodatno, tokom događaja možemo prikupljati podatke o Vama koje možemo koristiti da bismo dobili povratne informacije i/ili Vam pružili dalje promotivne informacije.

Sve kontakt podatke koje prikupljamo, Vi dajete dobrovoljno. Ove informacije možemo koristiti za poboljšanje naših proizvoda i usluga na bilo koji način koji je u skladu sa ovom Politikom privatnosti.

KAKO KORISTIMO VAŠE PODATKE O LIČNOSTI?

Postupanje sa Vašim Ličnim podacima sa najvećom pažnjom i poverljivošću je jedan od naših osnovnih principa. Ako to zahteva Zakon, Vaši podaci mogu biti otkriveni trećim licima.

Vaše Lične podatke možemo da otkrijemo u onoj meri u kojoj smo obavezani da otkrijemo ili podelimo Vaše Lične podatke da bismo ispunili zakonsku obavezu ili naloge Suda ili bilo kog drugog nadležnog organa, ili da bismo sproveli ili primenili Politiku privatnosti i druge sporazume; ili da bismo zaštitili prava, imovinu ili bezbednost Internet prodavnice https://www.kerbergames.com/, naših zaposlenih, naših kupaca ili drugih. Ovo obuhvata razmenu Ličnih podataka  sa drugim kompanijama i organizacijama za potrebe zaštite od prevara i smanjenja kreditnog rizika.

Kada nam pružate Vaše lične podatke preko našeg Sajta, to činite na isključivo dobrovoljnoj osnovi. Ako odlučite da ne želite da pružite tražene podatke, možda nećemo moći da odgovorimo na Vaš upit odnosno zahtev, ili Vam neće biti na raspolaganju razne pogodnosti za klijente.

Svojim Ličnim podacima možete da pristupite i da ih menjate bilo kada tako što ćete se prijaviti na svoj nalog na Sajtu i uneti podatke o profilu svog naloga. Kliknite na „Moj nalog“  da biste dobili pristup svojim Ličnim podacima.

Ako je došlo do promene bilo kog Ličnog podatka koji ste nam dali, npr. ako ste promenili svoju e-mail adresu ili druge kontakt podatke, ili ako želite da obrišete svoj nalog, molimo Vas da nas o tome obavestite tako što ćete ažurirati svoje podatke na stranici „Moj nalog“  ili tako što ćete nam poslati email u kojem ćete navesti te izmene na email adresu: we@kerbergames.com.

Informacije o uređaju koristimo kako bismo osigurali pristup našem Sajtu i uslugama, da bismo smanjili rizik od potencijalne prevare (pre svega, vaše IP adrese), ne bi li smo unapredili i optimizovali naš Sajt (na primer, generisanjem analitike o tome kako naši korisnici pretražuju i ostvaruju interakciju sa Sajtom, kao i da procenimo uspeh naših marketinških i reklamnih kampanja).

Kontakt podatke koristimo kako bismo odgovorili na Vaše upite i pružili Vam podršku; da bismo upravljali događajima i inicijativama; da bismo promovisali naš brend; proizvode, inicijative i vrednosti putem marketinških kanala; kako bismo upravljali i ispunjavali obaveze po ugovorima i propisima; za istraživanje i razvoj.

Informacije o porudžbini prikupljamo kako bismo ispunili sve porudžbine poslate putem Sajta (uključivši procesuiranje Vaših platnih informacija, organizovanje dostave, kao i pružanje računa i potvrda o porudžbini). Dodatno, informacije o porudžbini koristimo da:

 • Stupimo u kontakt sa Vama;
 • Pratimo porudžbine za potencijalni rizik ili prevaru;
 • Kada je u skladu sa preferencijama koje ste podelili sa nama, da Vam pružimo informacije ili reklame koje se odnose na naše proizvode ili usluge.

DELJENJE PODATAKA O LIČNOSTI

Lične podatke otkrivamo i određenim primaocima, odnosno trećim licima: našim povezanim licima na teritoriji Republike Srbije, marketinškim kompanijama, servisima za komunikaciju ili kompanijama za istraživanja tržišta ili zadovoljstava klijenata odnosno osiguravajućim i lizing kućama, bankama i sl. koje angažuje odnosno sa kojima sarađuje Društvo, a sve u cilju pružanja informacija i podataka vezanih za kupoprodaju roba i pružanje usluga i unapređivanje istih, za komunikaciju o marketinškim i promotivnim aktivnostima, za unapređenje tih aktivnosti i sl., kao i za vršenje drugih poslovnih aktivnosti kojima se Društvo bavi.

Društvo neće Vaše Lične podatke činiti dostupnim drugim primaocima, odnosno trećim licima, osim u slučajevima navedenim u ovoj Politici privatnosti.

Možemo podeliti Vaše Lične podatke i sa pružaocima usluga trećih lica kako bi izveli razne usluge u naše ime, uključivši, ali nije ograničeno na:

Hosting i ostale internet usluge, čuvanje podataka i analitike, istraživanje tržišta i upravljanje kampanjama, dostava e-maila i newslettera, organizacija događaja, fotografija i snimanje videa, procesuiranje plaćanja, dostava proizvoda. Uzdamo se i usmeravamo predstavnike trećih lica da čuvaju poverljivost Vaših informacija i da koriste Vaše podatke isključivo za pružanje usluga u naše ime.

Na primer, koristimo:

Domain.com za hosting našeg sajta - o tome kako Domain.com koristi vaše Podatke o ličnosti pročitajte na: https://www.endurance.com/privacy/privacy.

Google Analytics kako bismo bolje razumeli na koji način korisnici koriste naš Sajt - o tome kako Google Analytics koristi Vaše Lične podatke pročitajte na:  https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/. Takođe možete isključiti Google analitiku na: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Takođe možemo da delimo Vaše Lične podatke da bismo se pridržavali važećih zakona i propisa, da bismo odgovorili na sudski poziv, nalog za pretres ili drugi zakoniti zahtev za informacijama koje primimo, ili da bismo na drugi način zaštitili svoja prava.

PROFILISANJE

Kako bismo pružili targetirano oglašavanje i/ili marketinške komunikacije, koristimo takozvane tehnologije za retargetiranje. Možemo koristiti partnerske oglašivače trećih lica kako bismo postavili alatke za praćenje (npr. kolačići) ne bi li smo prikupljali informacije o vašem interesovanju za naše proizvode i usluge. Ovo se sprovodi anonimno, što znači da ne možete biti identifikovani putem retargetinga. 

Za više informacija o tome kako funkcioniše marketinško targetiranje posetite edukativnu stranicu Inicijative za mrežno oglašavanje (“NAI”): 

http://www.networkadvertising.org/understanding-online-advertising/how-does-it-work.

Na sledećim linkovima možete odustati od targetiranog oglašavanja:

Facebook: https://www.facebook.com/settings/?tab=ads

Google: https://www.google.com/settings/ads/anonymous

Bing: https://advertise.bingads.microsoft.com/en-us/resources/policies/personalized-ads

Dodatno, možete odustati od nekih usluga ukoliko posetite portal Alijanse za digitalno oglašavanje: http://optout.aboutads.info/.

VAŠA PRAVA

Ukoliko ste stanovnik sa teritorije Evrope imate pravo da pristupite Vašim podacima o ličnosti koje čuvamo i da zatražite da se Vaši podaci koriguju, ažuriraju ili obrišu. Ukoliko želite da iskoristite ovo pravo, kontaktirajte nas putem naših kontakt  podataka navedenih u ovoj Politici privatnosti odnosno na Sajtu.

Dodatno, ukoliko ste stanovnik sa teritorije Evrope imajte u vidu da Vašim informacijama upravljamo ne bi li smo ispunili moguće ugovore koje imamo sa Vama (npr. ukoliko ste obavili porudžbinu putem Sajta), ili na neki drugi način ostvarili naše navedene poslovne interese. Dodatno, imajte u vidu da Vaše informacije mogu biti prenesene, obrađene i čuvane van Evrope, uključivši, a nije ograničeno na Kanadu i Sjedinjene Američke Države. 

U svakom trenutku, možete ostvariti sledeća prava:

Pravo na informisanje i pravo da zahtevate pristup Vašim Ličnim podacima

Imate pravo da od Društva zahtevate informaciju o tome da li Društvo obrađuje Vaše Lične podatke i koje, kao i da zahtevate pristup Ličnim podacima.

Svoja prava možete ostvariti slanjem zahteva na email adresu: we@kerbergames.com 

Svojim Ličnim podacima možete da pristupite i tako što ćete se prijaviti na Vaš nalog preko Sajta i uneti podatke o profilu Vašeg naloga. Kliknite na „Moj nalog“ da biste dobili pristup svojim Ličnim podacima.

Pravo da ispravite, dopunite ili zahtevate brisanje svojih Lične podatke

Imate pravo da se Vaši netačni Lični podaci bez nepotrebnog odlaganja isprave. U zavisnosti od svrhe obrade, lice na koje se podaci odnose ima pravo da svoje nepotpune podatke o ličnosti dopuni, što uključuje i davanje dodatne izjave.

Imate pravo da zahtevate da se Vaši Lični podaci izbrišu.

Svoja prava možete ostvariti slanjem zahteva na email adresu: we@kerbergames.com 

Društvo je dužno da obavesti sve primaoce kojima su Lični podaci otkriveni o svakoj ispravci ili dopuni ili brisanju Ličnih podataka u skladu sa Zakonom i GPDR-om, osim ako je to nemoguće ili zahteva prekomeran utrošak vremena i sredstava. Društvo je dužno da Lice na koje se podaci odnose, na njegov zahtev, informiše o svim primaocima.

Pravo da ograničite obradu Vaših Ličnih podataka

Imate pravo da se obrada Vaših Ličnih podataka ograniči od strane Društva ako je ispunjen jedan od sledećih slučajeva:

 1. lice na koje se podaci odnose osporava tačnost podataka o ličnosti, u roku koji omogućava Društvu proveru tačnosti podataka o ličnosti;
 2. obrada je nezakonita, a lice na koje se podaci odnose se protivi brisanju podataka o ličnosti i umesto brisanja zahteva ograničenje upotrebe podataka;
 3. Društvu više nisu potrebni podaci o ličnosti za ostvarivanje svrhe obrade, ali ih je lice na koje se podaci odnose zatražilo u cilju podnošenja, ostvarivanja ili odbrane pravnog zahteva;
 4. lice na koje se podaci odnose je podnelo prigovor na obradu u skladu sa članom 37 stav 1 Zakona, a u toku je procenjivanje da li pravni osnov za obradu od strane Društva preteže nad interesima tog lica.

Svoja prava možete ostvariti slanjem zahteva na email adresu: we@kerbergames.com 

Društvo je dužno da obavesti sve primaoce kojima su Lični podaci otkriveni o ograničenju njihove obrade u skladu sa Zakonom i GPDR-om, osim ako je to nemoguće ili zahteva prekomeran utrošak vremena i sredstava. Društvo je dužno da Lice na koje se podaci odnose, na njegov zahtev, informiše o svim primaocima.

Pravo na prenosivost podataka

Imate pravo da svoje Lične podatke koje ste prethodno dostavili Društvu primite od Društva u strukturisanom, uobičajeno korišćenom i elektronski čitljivom obliku i imate pravo da ove podatke prenesete drugom rukovaocu bez ometanja od strane Društva kojem su ti podaci bili dostavljeni, u skladu sa Zakonom.

Svoja prava možete ostvariti slanjem zahteva na email adresu: we@kerbergames.com 

Pravo da opozovete Vaš pristanak

Imate pravo da bilo kada opozovete Vaš pristanak za našu obradu Vaših Ličnih podataka u situaciji kada se obrada zasniva na Vašem pristanku. Opoziv pristanka ne utiče na dopuštenost obrade koja je vršena na osnovu pristanka pre opoziva. Da biste opozvali svoj pristanak, kontaktirajte nas na we@kerbergames.com.

Naravno, Vaš pristanak možete da opozovete i slanjem pisanog zahteva na adresu: we@kerbergames.com, sa naznakom „Zaštita podataka“.

Ukoliko imamo bilo kakvih nedoumica u vezi sa Vašim identitetom, možemo zatražiti od Vas dostavljanje dodatnih informacija neophodnih za potvrdu identiteta.

Pravo na prigovor

Imate pravo da u svakom trenutku podnese Društvu prigovor na obradu Vaših ličnih podataka, koja se vrši u skladu sa članom 12 stav 1 tačka 6 Zakona (zbog legitimnog interesa), uključujući i profilisanje.

Društvo je dužno da prekine sa obradom podataka o licu koje je podnelo prigovor, osim ako postoje zakonski razlozi za obradu koji pretežu nad interesima, pravima ili slobodama lica na koji se podaci odnose ili su u vezi sa podnošenjem, ostvarivanjem ili odbranom pravnog zahteva.

Imate pravo da u svakom trenutku podnesete prigovor na obradu svojih Ličnih podataka koji se obrađuju za potrebe direktnog oglašavanja, uključujući i profilisanje, u meri u kojoj je ono povezano sa direktnim oglašavanjem.

Ukoliko podnesete prigovor na obradu za potrebe direktnog oglašavanja, Lični podaci ne mogu se dalje obrađivati u takve svrhe.

Pravo na pritužbu Povereniku

Imate pravo da podnesete pritužbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Republike Srbije (dalje u tekstu: „Poverenik“) ako smatrate da je obrada Ličnih podataka izvršena suprotno odredbama Zakona. Podnošenje pritužbe Povereniku ne utiče na Vaše pravo da pokrenete druge postupke upravne ili sudske zaštite.

Postupak u slučaju povrede Ličnih podataka

Ako povreda Ličnih podataka može da proizvede visok rizik po prava i slobode lica, Društvo je dužno da bez nepotrebnog odlaganja o povredi obavesti lice na koje se podaci odnose, u skladu sa Zakonom.

U slučaju povrede podataka o ličnosti koja može da proizvede rizik po prava i slobode lica, Društvo je dužno da o tome obavesti Poverenika bez nepotrebnog odlaganja, ili ako je to moguće u roku od 72 časa od saznanja za povredu.

PERIOD ČUVANJA I ZADRŽAVANJE PODATAKA

Vaše Lične podatke zadržavamo na period koji je neophodan ne bi li smo ispunili nameru zbog koje smo ih sakupili (npr. pružili uslugu, ostvarili poslovnu svrhu, poštovali važeće zakone itd.) i za našu evidenciju osim ako i dok ne zatražite da izbrišemo ove informacije.

Podatke koje Društvo prikuplja na osnovu zakona kao pravnog osnova, dužan je da čuva onoliko vremena koliko određuje pojedini zakon ili drugi pozitivni propis.

Podatke koje Društvo prikuplja na osnovu ugovornog odnosa, Društvo će čuvati samo onoliko koliko je potrebno u svrhu ispunjenja ugovora odnosno pružanja usluge.

Podaci koji se obrađuju isključivo na osnovu Vašeg pristanka čuvaju se do opoziva pristanka.

Podaci koji se obrađuju radi zaštite životno važnih interesa čuvaju se trajno.

Podaci koji se obrađuju u cilju ostvarivanja legitimnih interesa a odnose se na anketiranje kupaca odnosno korisnika usluga čuvaju se trajno.

PRENOS LIČNIH PODATAKA U DRUGE DRŽAVE

Prenos Ličnih podataka u drugu državu ili međunarodnu organizaciju, bez prethodnog odobrenja, može se izvršiti ako je utvrđeno da ta druga država/međunarodna organizacija obezbeđuje primereni nivo zaštite podataka o ličnosti. S tim u vezi, Odlukom o listi država, delova njihovih teritorija ili jednog ili više sektora određenih delatnosti u tim državama i međunarodnih organizacija u kojima se smatra da je obezbeđen primereni nivo zaštite podataka o ličnosti Republike Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 55/2019) (u daljem tekstu: „Odluka“) utvrđeno je gde se smatra da je obezbeđen primereni nivo zaštite podataka o ličnosti.

BEZBEDNOSNE MERE

Koristimo razumne tehničke i organizacione mere da bismo zaštitili Lične podatke kojima upravljamo. Nažalost, ne može se garantovati da će prenos podataka ili skladištenje podataka putem interneta biti 100% bezbedni. Konstantno unapređujemo naše bezbednosne mere u skladu sa tehnološkim razvojem, ali ukoliko imate razloga da verujete da Vaša interakcija sa nama više nije bezbedna, molimo Vas da nas odmah obavestite o problemu putem naših kontakt formi ili emaila.

STUPANJE NA SNAGU I IZMENE

Možemo s vremena na vreme ažurirati ovu Politiku privatnosti kako bismo odrazili, na primer, promene u našoj praksi ili iz drugih operativnih, pravnih ili regulatornih razloga.

Ako promenimo način na koji rukujemo Vašim Ličnim podacima, ažuriraćemo ovu Politiku privatnosti. Zadržavamo pravo izmene ove Politike privatnosti u bilo kom trenutku, te Vas molimo da često proveravate da li postoje nova ažuriranja ili izmene naše Politike privatnosti.

Ova stranica je poslednji put ažurirana dana 29. juna 2022. godine.
 

KONTAKTIRAJTE NAS

Za više informacija, dalja pitanja ili prigovore, molimo Vas da nas kontaktirate putem emaila we@kerbergames.com ili putem adrese:

Kerber Games d.o.o. Pančevo

Gornjačka 11, 26000 Pančevo, Srbija


POLITIKA KOLAČIĆA (COOKIES)

SADRŽAJ

 1. PREGLED
 2. TIPOVI KOLAČIĆA
 • Neophodni kolačići
 • Funkcionalni kolačići
 • Analitički kolačići
 • Oglašivački kolačići

PREGLED

Koristimo kolačiće kako bismo Vam pružili najbolje moguće onlajn iskustvo. Kolačići su mali delići informacija koje veb server šalje veb pretraživaču, koji potom omogućava serveru da identifikuje jedinstveni pretraživač na svakoj stranici. Oni omogućavaju sistemu da prepozna da li više puta posećujete našu veb stranicu sa istog uređaja. Možemo koristiti i druge tehnologije za praćenje kao što su piksel tagovi i URL-ovi. U ovoj politici kolačića sve ove tehnologije nazivamo „kolačićima“.

Kolačiće koristimo iz važnih razloga kao što su:

 • Pružanje najboljeg mogućeg iskustva našim posetiocima i kupcima;
 • Praćenje i analiza učinka, rada i efikasnosti našeg Sajta;
 • Osiguranje da je naša platforma bezbedna za korišćenje.

TIPOVI KOLAČIĆA

U daljem tekstu opisani su tipovi kolačića koje koristimo na našem Sajtu i namene u kojima se oni koriste. 

NEOPHODNI KOLAČIĆI

Ovi kolačići su potrebni kako bi Vam omogućili besprekornu navigaciju kroz naš Sajt i koristili njegove ključne funkcije.

FUNKCIONALNI KOLAČIĆI

Ovi kolačići dozvoljavaju našem Sajtu da zapamti Vaše izbore (kao što je Vaše korisničko ime, jezik ili regija u kojoj se nalazite) i pruži Vam unapređeno i personalizovano iskustvo. Ovi kolačići mogu se koristiti kako bi zapamtili izmene koje ste uneli u veličini teksta, fontovima i drugim delovima veb stranica koje možete prilagoditi. Informacije koje ovi kolačići prikupljaju mogu biti anonimne i ne mogu pratiti Vaše aktivnosti na drugim veb lokacijama. 

ANALITIČKI KOLAČIĆI

Ovi kolačići prikupljaju informacije o tome kako Vi i drugi posetioci koriste naš Sajt. Koriste se ne bi li anonimno analizirali ponašanje korisnika, što nam pomaže da kontinuirano unapređujemo naš Sajt za Vas. Sve informacije koje ovi kolačići prikupljaju se grupišu.

Google Analytics: Ovaj kolačić se koristi ne bi li razlikovao jedinstvene korisnike tako što pripisuje nasumično generisani broj kao identifikator svakom korisniku. Uključen je u svaki zahtev za stranicu na Sajtu i koristi se za izračunavanje podataka o posetiocima, sesijama i kampanjama za analitičke izveštaje sajtova. Dalje informacije u vezi sa uslovima korišćenja i privatnosti podataka možete naći na http://www.google.com/analytics/terms/gb.html ili na https://www.google.de/intl/en_uk/policies/. 

OGLAŠIVAČKI (MARKETINŠKI) KOLAČIĆI

Oglašivački kolačići koriste se u marketinške svrhe i u svrhe retargetiranja. Oni nam pomažu da Vam prikazujemo relevantan marketinški sadržaj. Ukoliko odlučite da isključite marketinške kolačiće, i dalje ćete videti istu količinu reklama, ali one mogu biti manje relevantne za vas. Ove informacije se ne mogu pratiti do pojedinca. Obično ih postavljaju reklamne mreže uz dozvolu operatera veb stranice.

Facebook: Facebook usluga korisničke publike i Facebook piksel nam pomažu da optimizujemo našu ponudu oglašavanja, pod uslovom da ste dali relevantnu saglasnost Facebook-u. Više o Facebook uslugama i informacijama o privatnosti možete pročitati ovde: https://www.facebook.com/privacy/explanation 

Dodatne informacije zajedno sa opcijama podešavanja za zaštitu vaše lične privatnosti u reklamne svrhe dostupne su unutar Facebook smernica za privatnost: https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/.

Potrebna nam je Vaša saglasnost za korišćenje pojedinih kolačića. Svoj pristanak možete dati tako što ćete kliknuti na „Prihvati kolačiće“ na baneru kolačića prikazanom na polazišnoj stranici naše veb stranice ili tako što ćete pregledati Sajt izvan banera kolačića i kliknuti na bilo koju od stavki na Sajtu.

Ako uopšte ne želite da dozvolite kolačiće ili samo želite da dozvolite korišćenje određenih kolačića, pogledajte podešavanja Vašeg pretraživača. Takođe možete da koristite podešavanja svog pretraživača da povučete svoju saglasnost za našu upotrebu kolačića u bilo kom trenutku i izbrišete kolačiće koji su već postavljeni. Imajte na umu da brisanjem naših kolačića ili onemogućavanjem budućih kolačića možda nećete moći da pristupite određenim oblastima ili funkcijama našeg sajta.

Da biste saznali više o kolačićima, posetite: www.allaboutcookies.org ili  www.youronlinechoices.eu koji sadrži dodatne informacije o biheviorističkom oglašavanju i privatnosti na internetu.